Notář Brno - JUDr. Jarmila Červínková

Notářka JUDr. Jarmila Červínková poskytuje služby jak právnickým, tak i fyzickým osobám ve své notářské kanceláři v Brně.
 
Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení.

Notář sepisuje notářské zápisy, které jsou podkladem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, jako např. pravomocný rozsudek soudu.
 
Notář v souvislosti s notářskou činností má možnost poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány ve správním řízení a v nesporném soudním řízení, sepisovat jiné listiny.
Notář na základě pověření soudu provádí úkony soudu v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař.

Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR - za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.
 

Kontaktujte notářství v Brně

JUDr. Jarmila Červínková
Rašínova 2
602 00 Brno

tel.: +420 542 215 944
tel.: +420 542 216 095
tel.: +420 542 215 949
fax: +420 542 215 944

e-mail: judr.cervinkova@iol.cz
e-mail: notar.kancelar@quick.cz

IČO: 25800361

datová schránka: 7pab86s
Show Profile
 

Notářství - otevírací doba

Pondělí 08.00 - 16.30
Úterý 08.00 - 16.30
Středa 08.00 - 17.00
Čtvrtek 08.00 - 16.30
Pátek 08.00 - 15.00


 

Kontaktujte notářku:

 
 
 

Notářská kancelář JUDr. Červínkové sídlí v Brně